CCR Beton Drogowy Kruszbet

CCR – Beton drogowy KRUSZBET – powstał jako odpowiedź firmy Kruszbet na zapotrzebowanie rynku lokalnego.
Wzrost kosztów wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego spowodował znaczący wzrost kosztów inwestycji drogowych, co skłoniło inwestorów do poszukiwania innych rozwiązań. Odpowiedzią firmy Kruszbet było opracowanie nawierzchni w technologii betonu wałowanego (RCC). Po wykonaniu odcinka próbnego i przeprowadzeniu badań – technologia została zastosowana do budowy placów składowych oraz dróg gminnych o niskim natężeniu ruchu (KR-1, KR-2). Jednocześnie rozpoczęły się prace nad udoskonaleniem zastosowanych rozwiązań. Kolejnym etapem badań było stworzenie technologii betonu polimerowego, łączącego zalety betonu wałowanego oraz betonu tradycyjnego (lanego). Tak powstał beton CCR (cement concrete road) – beton drogowy KRUSZBET, zaprojektowany dla budownictwa drogowego.

Bezdyskusyjnymi zaletami betonu CCR są:
– trwałość – standardowo przyjmuje się okres eksploatacji na minimum 50 lat
– plastyczność oraz łatwość układania rozkładarkami dostępnymi na rynku
– możliwość dowolnego wykończenia powierzchni – teksturowanie
– prędkość przejazdowa powyżej 50 km/h dzięki zastosowaniu odpowiedniej makrostruktury
– wysoka odporność na ścieranie
– wysoka odporność na agresję chemiczną
– możliwość zastosowania przy budowie dróg o natężeniu ruchu KR-1, KR-2, KR-3, KR-4
– bezpieczeństwo – brak zjawiska koleinowania, krótsza droga hamowania, jasność nawierzchni przyczyniająca się do lepszej widoczności w niekorzystnych warunkach pogodowych
– zdolność do przenoszenia ekstremalnych obciążeń
– brak zmiany właściwości nawierzchni w okresach letnich i zimowych
– w 100% podlega recyklingowi, bez szkodliwego oddziaływania na środowisko
– ekonomia – koszty realizacji niższe o około 20% w porównaniu z drogami z nawierzchnią bitumiczną
– krótki czas wykonania i oddania do użytku

Podstawowe zastosowania nawierzchni z betonu CCR:
1. Parkingi i place manewrowe (w tym MOP).
2. Terminale przeładunkowe i place magazynowe oraz centra dystrybucyjne.
3. Drogi i place przemysłowe silnie obciążone mechanicznie.
4. Publiczne drogi lokalne KR1-KR2 oraz KR3-KR4
5. Drogi techniczne, technologiczne i przeciwpożarowe, miejsca postojowe i pasy awaryjne dróg KR4-KR6.
6. Drogi leśne, pomocnicze, osiedlowe oraz ścieżki rowerowe.

 

NOWOŚĆ EKO-BETON

PPMD KRUSZBET S.A. to nowoczesne technologie, zapewniające najwyższe standardy jakościowe i trwałościowe. Najnowszą propozycją wśród nawierzchni wykonywanych z betonu są rozwiązania pro-ekologiczne. Modyfikacja materiałowa oraz innowacyjne podejście do projektowania betonu zaowocowało wyprodukowaniem i wprowadzeniem na rynek w 2017r. betonowej kostki brukowej, której podstawowym zadaniem, jest oczyszczanie powietrza ze szkodliwych związków Azotu (NOx).

Kolejnym etapem rozwoju powierzchni oczyszczających powietrze stały się eko-betony używane powszechnie do wykonywania dróg, placów manewrowych, chodników, ścieżek rowerowych oraz przy produkcji betonów architektonicznych czyli wszędzie tam gdzie dysponujemy stosunkowo dużą powierzchnią wystawioną na ekspozycję słońca.

Zastosowany w procesie produkcji specjalny cement zawierający tlenek Tytanu (TiO2-tlenk tytanu wykorzystywany między innymi do produkcji kosmetyków i farb), pozwala na oczyszczanie powietrza za pomocą reakcji fotokatalitycznej. Kluczową rolę odgrywa w tym procesie promieniowanie UV, „dostępne” nawet przy dużym zachmurzeniu, podczas reakcji uwalniany jest aktywny tlen, który neutralizuje tlenki azotu z zanieczyszczonego powietrza. Powstające jony nie są niebezpieczne dla zdrowia – wraz z wodorotlenkiem wapnia tworzą sole, które następnie spłukuje deszcz.

Kolejną zaletą powierzchni wzbogaconych o tlenek tytanu jest zdolność do samooczyszczania. Wskutek superhydrofobowości powierzchni, woda z opadów atmosferycznych podchodzi pod powierzchnię plam nieorganicznych, skutecznie odrywając je od powierzchni kostki, płyty chodnikowej czy betonowej jezdni. Co więcej zaobserwowano w trakcie badań, także inne przyjazne środowisku reakcje jak np. redukcja związków siarki i przykrych zapachów pochodzenia organicznego.

Jednym słowem eko-beton powinien być stosowany wszędzie tam, gdzie chcemy oddychać czystym powietrzem.

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: Nawierzchnia z betonu cementowego, Budowa drogi o natężeniu ruchu KR1÷KR2 oraz KR3÷KR4

STWiORB CCR Kruszbet wersja 2018-11-15

Badania parametrów użytkowych dróg z betonu CCR KRUSZBET

Biuro PPMD KRUSZBET S.A.

tel: 87 566 32 07
email: kruszbet@kruszbet.com.pl

Dział handlowy - kruszywa

tel: 695 095 533
email: k.labedzki@zpkszumowo.pl

Dział handlowy - beton i prefabrykaty

Beton:
tel: 693 027 770
email: g.stefanowicz@kruszbet.com.pl
Prefabrykaty:
660 710 957, 883 310 200
email: natrix@zpkszumowo.pl