CSR

P1060822

Ochrona środowiska

Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych „KRUSZBET” S.A. dba o ochronę środowiska naturalnego. Podczas produkcji kruszyw i prefabrykatów dokładamy wszelkich starań, aby nasza działalność nie miała negatywnego wpływu na stan środowiska naturalnego.

Doskonałym przykładem jest, po zakończeniu eksploatacji kruszywa, właściwe wykonanie rekultywacji poprzez przywrócenie gruntom wartości użytkowej, a także płynne i harmonijne nawiązanie do istniejącej morfologii terenu, odtworzenie gleb, umocnienie skarp.

PPMD „KRUSZBET” S.A. jest firmą, która dba o stan maszyn i urządzeń, które wykorzystuje w swojej działalności, wymienia stosowane urządzenia na nowsze i bardziej przyjazne środowisku.

Dodatkowo, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów – prowadzona jest ich selekcja.

Współpraca z samorządami

  • Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
  • Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich
  • Miejski Klub Sportowy Rominta Gołdap
  • Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Czarni Olecko
  • Oddział Powiatowego Związku OSP RP w Suwałkach
  • Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Organizacja Pożytku Publicznego Koło Terenowe w Suwałkach
  • Szkoła Podstawowa w Stożnem
  • Suwałki Bluz Festiwal
  • Suwalski Ośrodek Kultury
image4