Kruszywa

PPMD Kruszbet S.A. w Suwałkach zajmuje się produkcją wysokiej jakości kruszyw od ponad 40 lat.

Nasze zakłady produkcyjne:

 

  • Zakład Produkcji Kruszyw Stożne, który w swojej ofercie posiada:
Kruszywa do betonu, zaprawy i zaczynu: PN-EN 12620 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i nawierzchni: PN-EN 13043
– Piaski uszlachetnione 0/2 – Piasek łamany 0/2
– Mieszanka 0/16 – Żwir sortowany 2/5
– Żwir sortowany 2/8 – Żwir sortowany 5/11
– Żwir sortowany 2/16 – Żwir sortowany 11/16
– Żwir sortowany 8/16 – Żwir sortowany 11/22
– Żwir sortowany 16/31,5 – Grys kamienny 2/5
 – Grys 2-5 – Grys kamienny 5/11
– Grys 5-11 – Grys kamienny 11/16
– Grys 11-16 – Grys kamienny 11/22

 

Kruszywa do hydraulicznie związanych i niezwiązanych mieszanek: PN-EN 13242
– Kruszywo naturalne 0-16
– Kruszywo naturalne 0-31,5
– Kruszywo naturalne 0-63
– Kruszywo na warstwę odsączającą 0-31,5 C 50/10 ; C 50/30 ; C 90/3
– Kruszywo na warstwę mrozoochronną 0-31,5
– Kruszywo o uziarnieniu ciągłym 0-31,5


  • Zakład Produkcji Kruszyw i Prefabrykatów Sianożęć, który w swojej ofercie posiada:
Kruszywa do betonu, zaprawy i zaczynu: PN-EN 12620 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i nawierzchni: PN-EN 13043
– Piaski uszlachetniające 0/2 – Piasek łamany 0/2
– Żwir sortowany 2/8 – Żwir kruszony 2/5
– Żwir sortowany 2/16 – Żwir kruszony 5/11
– Żwir sortowany 8/16 – Żwir kruszony 11/16
– Grys 2/5
– Grys 5/11
– Grys 11/16

 

  • Zakład Produkcji Kruszyw Trzciane, który w swojej ofercie posiada:
Kruszywa do betonu, zaprawy i zaczynu: PN-EN 12620 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i nawierzchniowych: PN-EN 13043
– Pasek naturalny 0/2  Piasek łamany 0/2
– Mieszanka 0/16  Żwir kruszony 2/8
– Mieszanka 0/31,5  Żwir kruszony 8/16
– Żwiry sortowane niepłukane 2/16
– Piasek uszlachetniony 0/2
– Żwir sortowany 2/8
– Żwir sortowany 2/16
– Żwir sortowany 8/16
– Żwir kruszony 2/8
– Żwir kruszony 8/16

 

Kruszywa do hydraulicznie wiązanych i niezwiązanych mieszanek:

PN-EN 13242

– Kruszywo naturalne 0-16
– Kruszywo o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 C 50/10 ; C 50/30

 

Zaawansowanie technologiczne naszych zakładów oraz bardzo dobrej jakości baza zasobowa złóż.

kruszyw naturalnych, pozwala na wyprodukowanie dowolnego asortymentu kruszyw wg zapotrzebowania klienta.

Dystrybucja kruszyw realizowana jest przez Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy Spółka Jawna.

Dane kontaktowe:

Dział handlowy – kruszywa

tel: 695 095 533

email: k.labedzki@zpkszumowo.pl

Biuro PPMD KRUSZBET S.A.

tel: 87 566 32 07
email: kruszbet@kruszbet.com.pl

Dział handlowy - kruszywa

tel: 695 095 533
email: k.labedzki@zpkszumowo.pl

Dział handlowy - beton i prefabrykaty

Beton:
tel: 693 027 770
email: g.stefanowicz@kruszbet.com.pl
Prefabrykaty:
660 710 957, 883 310 200
email: natrix@zpkszumowo.pl