Laboratorium

Laboratorium Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Drogowych zapewnia obsługę laboratoryjną dla wytwórni betonu towarowego, wytwórni prefabrykatów betonowych oraz dla kopalni kruszyw. Wykwalifikowana załoga oraz nowoczesne wyposażenie umożliwia przeprowadzanie szeregu badań dla materiałów budowlanych. Pełna mobilność pozwala na kontrolę procesu budowy na każdym etapie – od kontroli surowców składowych, przez sprawdzenie parametrów świeżej mieszanki betonowej podczas wbudowywania po badania stwardniałego betonu.

Centralne Laboratorium PPMD Kruszbet S.A. znajduję się przy ulicy Bakałarzewskiej 86 w Suwałkach. Dodatkowe jednostki to: laboratoria znajdujące się przy wytwórniach betonu towarowego oraz mobilne laboratorium polowe.

Oferujemy Państwu wykonanie badań laboratoryjnych dla mieszanek betonowych, betonów towarowych, podbudów, kruszyw, wraz z pobraniem próbek i ich pielęgnacją.

Zakres usług laboratorium

Badanie stwardniałego betonu

 • wytrzymałość na ściskanie – PN-EN 12390-3
 • wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu – PN-EN 12390-6; PN-EN 1338
 • wytrzymałość na zginanie – PN-EN 12390-5; PN-EN 1340
 • badanie nieniszczące – badanie sklerometrem – PN-EN 12504-2
 • gęstość – PN-EN 12390-7
 • nasiąkliwość – PN-B 06250
 • wodoszczelność – PN-B 06250
 • głębokość penetracji wody pod ciśnieniem – PN-EN 12390-8
 • mrozoodporność – F150 PN-B 06250
 • mrozoodporność w soli 28 cykli – PN-EN 1338, PN-EN 1339, PN-EN 1340

Badanie świeżej mieszanki betonowej

 • pomiar konsystencji (stożek opadu, stolik rozpływu, Ve-be) – PN-EN 12350-2,3,5
 • pomiar zawartości powietrza – PN-EN 12350-7
 • pomiar temperatury – wg instrukcji

Badania kruszyw

 • Analiza sitowa – PN-EN 933-1
 • Analiza sitowa (o ciągłym uziarnieniu) – PN-EN 933-1
 • Zawartość pyłów – PN-EN 933-1
 • Wskaźnik kształtu – PN-EN 933-4
 • Zawartość ziarn przekruszonych – PN-EN 933-5
 • Wskaźnik przepływu kruszywa – PN-EN 933-6
 • Wskaźnik piaskowy – PN-EN 933-8
 • Nasiąkliwość – PN-EN 1097-6
 • Gęstość – PN-EN 1097-6
 • Gęstość nasypowa – PN-EN 1097-3
 • Odporność na rozdrabnianie – PN-EN 1097-2
 • Odporność na szok termiczny – PN-EN 1367-5
 • Mrozoodporność – PN-EN 1367-1
 • Mrozoodporność w soli – PN-EN 1367-6
 • Określenie gęstości i zawartości wody, zagęszczenie metodą Proctora – PN-EN 13286-2
 • Kalifornijski wskaźnik nośności / natychmiastowy wskaźnik nośności z pęcznieniem – PN-EN 13286-47
 • Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności -PKN-CEN ISO/TS 17892-11
 • Zanieczyszczenia lekkie -PN-EN 1744-1
 • Zanieczyszczenia organiczne – PN-EN 1744-1
 • Oznaczenie siarczanów rozp. w kw. – PN-EN 1744-1
 • Oznaczenie siarki całkowitej PN-EN 1744-1
 • Oznaczenie chlorków (m. Volkharda) – PN-EN 1744-1
 • Składniki wpływ. na jakość powierzchni betonu – PN-EN 1744-1
 • Potencjalna reaktywność alkaliczna – PN-B- 06714-46
 • Zawartość ziarn węglanowych – wg instrukcji
 • Uproszczony opis petrograficzny – PN-EN 932-3

Osoba kontaktowa