Laboratorium

Laboratorium Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Drogowych zapewnia obsługę laboratoryjną dla wytwórni betonu towarowego, wytwórni prefabrykatów betonowych oraz dla kopalni kruszyw. Wykwalifikowana załoga oraz nowoczesne wyposażenie umożliwia przeprowadzanie szeregu badań dla  materiałów budowlanych. Pełna mobilność pozwala na kontrolę procesu budowy na każdym etapie – od kontroli surowców składowych, przez sprawdzenie parametrów świeżej mieszanki betonowej podczas wbudowywania po badania stwardniałego betonu.

Centralne Laboratorium PPMD Kruszbet S.A. znajduję się przy ulicy Bakałarzewskiej 86 w Suwałkach. Dodatkowe jednostki to: laboratoria znajdujące się przy wytwórniach betonu towarowego oraz mobilne laboratorium polowe.

Oferujemy Państwu wykonanie badań laboratoryjnych dla mieszanek betonowych, betonów towarowych, podbudów, kruszyw, wraz z pobraniem próbek i ich pielęgnacją.

 

ZAKRES USŁUG LABORATORIUM

Badania betonów i prefabrykatów betonowych.

Badanie Norma
Badanie stwardniałego betonu
wytrzymałość na ściskanie PN-EN 12390-3
wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu PN-EN 12390-6; PN-EN 1338
wytrzymałość na zginanie PN-EN 12390-5; PN-EN 1340
badanie nieniszczące – badanie sklerometrem PN-EN 12504-2
gęstość PN-EN 12390-7
nasiąkliwość PN-B 06250
wodoszczelność PN-B 06250
głębokość penetracji wody pod ciśnieniem PN-EN 12390-8
mrozoodporność F150 PN-B 06250
mrozoodporność w soli 28 cykli PN-EN 1338, PN-EN 1339, PN-EN 1340
Badanie świeżej mieszanki betonowej
pomiar konsystencji (stożek opadu, stolik rozpływu, Ve-be) PN-EN 12350-2,3,5
pomiar zawartości powietrza PN-EN 12350-7
pomiar temperatury wg instrukcji
Inne
Pobieranie odwiertów rdzeniowych

 

Badania kruszyw.

Badanie Norma
Analiza sitowa PN-EN 933-1
Analiza sitowa (o ciągłym uziarnieniu) PN-EN 933-1
Zawartość pyłów PN-EN 933-1
Wskaźnik kształtu PN-EN 933-4
Zawartość ziarn przekruszonych PN-EN 933-5
Wskaźnik przepływu kruszywa PN-EN 933-6
Wskaźnik piaskowy PN-EN 933-8
Nasiąkliwość PN-EN 1097-6
Gęstość PN-EN 1097-6
Gęstość nasypowa PN-EN 1097-3
Odporność na rozdrabnianie PN-EN 1097-2
Odporność na szok termiczny PN-EN 1367-5
Mrozoodporność PN-EN 1367-1
Mrozoodporność w soli PN-EN 1367-6
Określenie gęstości i zawartości wody, zagęszczenie metodą Proctora PN-EN 13286-2
Kalifornijski wskaźnik nośności / natychmiastowy wskaźnik nośności z pęcznieniem PN-EN 13286-47
Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności PKN-CEN ISO/TS 17892-11
Zanieczyszczenia lekkie PN-EN 1744-1
Zanieczyszczenia organiczne PN-EN 1744-1
Oznaczenie siarczanów rozp. w kw. PN-EN 1744-1
Oznaczenie siarki całkowitej PN-EN 1744-1
Oznaczenie chlorków (m. Volkharda) PN-EN 1744-1
Składniki wpływ. na jakość powierzchni betonu PN-EN 1744-1
Potencjalna reaktywność alkaliczna PN-B- 06714-46
Zawartość ziarn węglanowych wg instrukcji
Uproszczony opis petrograficzny PN-EN 932-3

 

Adres :

16-400 Suwałki

ul. Bakałarzewska 86 

Kontakt:

Kierownik Laboratorium Piotr Chmielewski

tel. 603 598 076

laboratorium@kruszbet.com.pl

 

 

Biuro PPMD KRUSZBET S.A.

tel: 87 566 32 07
email: kruszbet@kruszbet.com.pl

Dział handlowy - kruszywa

tel: 695 095 533
email: k.labedzki@zpkszumowo.pl

Dział handlowy - beton i prefabrykaty

Beton:
tel: 693 027 770
email: g.stefanowicz@kruszbet.com.pl
Prefabrykaty:
660 710 957, 883 310 200
email: natrix@zpkszumowo.pl