Ochrona środowiska

Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych „KRUSZBET” S.A. dba o ochronę środowiska naturalnego. Podczas produkcji kruszyw i prefabrykatów dokładamy wszelkich starań, aby nasza działalność nie miała negatywnego wpływu na stan środowiska naturalnego.

Doskonałym przykładem jest, po zakończeniu eksploatacji kruszywa, właściwe wykonanie rekultywacji poprzez przywrócenie gruntom wartości użytkowej, a także płynne i harmonijne nawiązanie do istniejącej morfologii terenu, odtworzenie gleb, umocnienie skarp.

PPMD „KRUSZBET” S.A. jest firmą, która dba o stan maszyn i urządzeń, które wykorzystuje w swojej działalności, wymienia stosowane urządzenia na nowsze i bardziej przyjazne środowisku.

Dodatkowo, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów – prowadzona jest ich selekcja.

Galeria - Rekultywacja złoża Łęgowo
Galeria - Rekultywacja Stożne VI

 

NOWOŚĆ EKO-BETON!!!

PPMD KRUSZBET S.A. to nowoczesne technologie, zapewniające najwyższe standardy jakościowe i trwałościowe. Najnowszą propozycją wśród nawierzchni wykonywanych z betonu są rozwiązania pro-ekologiczne. Modyfikacja materiałowa oraz innowacyjne podejście do projektowania betonu zaowocowało wyprodukowaniem i wprowadzeniem na rynek w 2017r. betonowej kostki brukowej, której podstawowym zadaniem, jest oczyszczanie powietrza ze szkodliwych związków Azotu (NOx).

Kolejnym etapem rozwoju powierzchni oczyszczających powietrze stały się eko-betony używane powszechnie do wykonywania dróg, placów manewrowych, chodników, ścieżek rowerowych oraz przy produkcji betonów architektonicznych czyli wszędzie tam gdzie dysponujemy stosunkowo dużą powierzchnią wystawioną na ekspozycję słońca.

Zastosowany w procesie produkcji specjalny cement zawierający tlenek Tytanu (TiO2-tlenk tytanu wykorzystywany między innymi do produkcji kosmetyków i farb), pozwala na oczyszczanie powietrza za pomocą reakcji fotokatalitycznej. Kluczową rolę odgrywa w tym procesie promieniowanie UV, „dostępne” nawet przy dużym zachmurzeniu, podczas reakcji uwalniany jest aktywny tlen, który neutralizuje tlenki azotu z zanieczyszczonego powietrza. Powstające jony nie są niebezpieczne dla zdrowia – wraz z wodorotlenkiem wapnia tworzą sole, które następnie spłukuje deszcz.

 

Kolejną zaletą powierzchni wzbogaconych o tlenek tytanu jest zdolność do samooczyszczania. Wskutek superhydrofobowości powierzchni, woda z opadów atmosferycznych podchodzi pod powierzchnię plam nieorganicznych, skutecznie odrywając je od powierzchni kostki, płyty chodnikowej czy betonowej jezdni. Co więcej zaobserwowano w trakcie badań, także inne przyjazne środowisku reakcje jak np. redukcja związków siarki i przykrych zapachów pochodzenia organicznego.

Jednym słowem eko-beton powinien być stosowany wszędzie tam, gdzie chcemy oddychać czystym powietrzem.

 

 

Biuro PPMD KRUSZBET S.A.

tel: 87 566 32 07
email: kruszbet@kruszbet.com.pl

Dział handlowy - kruszywa

tel: 695 095 533
email: k.labedzki@zpkszumowo.pl

Dział handlowy - beton i prefabrykaty

Beton:
tel: 693 027 770
email: g.stefanowicz@kruszbet.com.pl
Prefabrykaty:
660 710 957, 883 310 200
email: natrix@zpkszumowo.pl