Beton Wałowany

Beton wałowany (ang. RCC – Roller Compacted Concrete) to mieszanka betonowa o optymalnej wilgotności, zbliżonej do wilgotności naturalnej gruntu, układana i zagęszczana przy użyciu maszyn do robót drogowych. Do wytworzenia betonu wałowanego używane są materiały takie jak w betonie tradycyjnym (kruszywa, cement i woda), ale w innych proporcjach jak w betonie zwykłym. Minimalizowana jest ilość cementu i wody, przez co współczynnik wodno-cementowy w/c jest znacząco niższy w porównaniu z betonem zwykłym. Po ułożeniu mieszanki betonowej przy użyciu typowego sprzętu drogowego mieszanka jest zagęszczana z użyciem walców wibracyjnych układarek, a następnie walców drogowych.

Właściwie ułożona, zagęszczona i pielęgnowana nawierzchnia z betonu wałowanego charakteryzuje się parametrami wytrzymałościowymi i użytkowymi analogicznymi jak nawierzchnia z betonu cementowego przy niższych kosztach wykonania i utrzymania.

Nawierzchnie z betonu wałowanego są stosowane w Stanach Zjednoczonych od lat 30-tych XX wieku. Technologia betonu wałowanego jest stosowana głównie w budowie lotnisk, dróg lokalnych i przemysłowych oraz na placach składowych. Receptury, technologia układania i zagęszczania oraz metody projektowania i badań tej odmiany betonu były rozwijane i doskonalone przez firmy związane z wytwarzaniem i układaniem mieszanki betonowej, instytuty naukowo-badawcze oraz wojsko. Dobre doświadczenia z eksploatacją tych nawierzchni w Europie oraz ekonomiczna atrakcyjność wykonania przyczyniły się do wprowadzenia tej technologii do oferty polskich firm drogowych. Istotnym impulsem rozpowszechniania się technologii betonu wałowanego są nowoczesne wytwórnie zapewniające dostawę mieszanki betonowej o wymaganych parametrach oraz rozpowszechnienie się wśród drogowych firm wykonawczych specjalistycznego sprzętu do układania i zagęszczania betonu pozwalającego na uzyskanie wymaganych parametrów zagęszczenia i wytrzymałości dla tego rodzaju betonu oraz równości nawierzchni. Optymalizacja wymagań użytkowych i kosztów wykonania nawierzchni betonowych wskazała na beton wałowany jako atrakcyjną alternatywę dla betonów zwykłych, szczególne w przypadku nawierzchni dróg lokalnych o małym natężeniu ruchu i prędkościach jazdy poniżej 50 km/h oraz w przypadku nawierzchni placów składowych i manewrowych silnie obciążonych mechanicznie jak składowiska kontenerowe, place przeładunkowe i technologiczne np. składowanie i obróbka drewna.

Niezbędne materiały oraz sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu wałowanego zapewnia firma KRUSZBET Suwałki. Dysponujemy własnymi złożami najwyższej klasy kruszyw mineralnych, w pełni zautomatyzowanymi wytwórniami mieszanki betonowej oraz sprzętem do wykonania nawierzchni.

Naszą siłą i atutami w realizacji zadań związanych z wykonywaniem nawierzchni betonowych oraz innych konstrukcji z betonu są:

kadry wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dużym doświadczeniem praktycznym,
nowoczesna baza sprzętowa na etapie wytworzenia mieszanki betonowej jak i wbudowania betonu,
ciągła kontrola jakości wytwarzanej mieszanki betonowej i betonów stwardniałych przez własne laboratorium wyposażone w wysokiej klasy sprzęt do badań betonów.

Baton wałowany to

Trwałość

użytkowanie prawidłowo wykonanej nawierzchni ok. 50 lat

Bezpieczeństwo

betonowa nawierzchnia jest jasna, na takiej nawierzchni dochodzi do ok. 30% mniej wypadków, odporność na zjawisko koleinowania

Ekonomia

koszty realizacji dróg w betonie wałowanym są do 20% niższe w porównaniu z drogami o nawierzchni bitumicznej, beton można podawać z lokalnych betoniarni, niski koszt utrzymania drogi liczony w całym okresie eksploatacji.

Technologiczność

wykonanie dróg w technologii betonu wałowanego wymaga standardowego rozściełacza do asfaltu i walców.
charset=InvalidCharsetId FC111111101:zzzzzz0 a d0 078043874441663838014c0 bac2fd159 6d1 692147 f24 e6c135 aba 9e3123 680 667111 40c 48d14d 369 433153 add a67159 dd2 ddd15d eab df715d10791022

Zastosowania nawierzchni z betonu wałowanego

 1. Nawierzchnie przenoszące duże obciążenia przy ograniczeniu prędkości pojazdów: przy standardowym wykonaniu do 50 km/h, przy podwyższonym standardzie równości nawierzchni do 90 km/h.
 2. Parkingi i place manewrowe (w tym MOP).
 3. Terminale przeładunkowe i place magazynowe oraz centra dystrybucyjne.
 4. Drogi i place przemysłowe silnie obciążone mechanicznie.
 5. Publiczne drogi lokalne (kategorie natężenia ruchu KR1 i KR2).
 6. Drogi techniczne, technologiczne i przeciwpożarowe, miejsca postojowe i pasy awaryjne dróg KR4-KR6.
 7. Drogi leśne, pomocnicze, osiedlowe oraz ścieżki rowerowe.
 8. Warstwa nawierzchni o większych projektowych prędkościach ruchu:
  górna warstwa nawierzchni (warstwa jezdna) po dodatkowym teksturowaniu,
  dolna warstwa nawierzchni,
  warstwa podbudowy.

Technologia betonu wałowanego – zalety

Niższy koszt realizacji

Niskie koszty utrzymania

Krótszy czas wykonania

Łatwe wykonanie

Podwyższone bezpieczeństwo

Jaśniejsza powierzchnia

Otwarta struktura powierzchni

Mniejszy skurcz

Mrozoodporność

Osoby kontaktowe

Suwałki, Sejny, Augustów
i okolice

Grzegorz Stefanowicz

Olecko, Ełk, Gołdap
i okolice

Piotr Chiliński

Rasząg, Biskupiec, Olsztyn, Szczytno i okolice

Joanna Badowska