Obsługa inwestycji

Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET S.A. w Suwałkach to nie tylko sprzedaż betonu czy budowa dróg i placów betonowych. Zajmujemy się również doradztwem oraz wsparciem technicznym przy realizacji inwestycji kubaturowych typu hale czy magazyny przemysłowe. Będąc na rynku budowlanym od wielu lat nabyliśmy odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Przez te lata nawiązaliśmy współpracę z wieloma firmami, które zajmują się różnymi pracami budowlanymi, począwszy od wykonywania robót ziemnych, wykonywaniu konstrukcji, instalacji kończąc na posadzkach i zagospodarowaniu terenu wokół obiektu.
Podczas procesu budowlanego część prac można wykonywać jednocześnie. Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET S.A. w Suwałkach zajmuje się koordynacją
i optymalizacją robót, aby wykonywane prace były prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, przestrzeganiem zasad BHP oraz doborem odpowiedniego sprzętu i ludzi, co będzie skutkowało krótszym czasem realizacji całej inwestycji.