Posadzki przemysłowe i place betonowe

Firma KRUSZBET oferuje wykonanie posadzek przemysłowych, placów składowych, parkingów, ścieżek rowerowych i chodników w różnych technologiach, dobieranych indywidualnie do potrzeb klienta.
Głównym celem firmy KRUSZBET jest wykonywanie nawierzchni betonowych szybkosprawnych, które pozwalają na skrócenie czasu pielęgnacji oraz dają możliwość pełnego obciążenia nawierzchni w znacznie krótszym czasie niż standardowe 28 dni, nie tracąc przy tym swoich parametrów wytrzymałościowych. Dodatkowym argumentem przemawiającym za wyborem nawierzchni betonowej wykonanej przez firmę KRUSZBET jest krótki czas jej wykonania i oddania do użytku.
Firma KRUSZBET zapewnia niezbędne kadrę techniczną, materiały oraz sprzęt do wykonania nawierzchni betonowych, ponadto zapewniamy pełne wsparcie techniczne zarówno w procesie projektowym jak i podczas eksploatacji nawierzchni betonowych

Nawierzchnie betonowe wykonywane przez KRUSZBET to:
– trwałość – standardowo przyjmuje się okres eksploatacji 50 lat
– ekonomia – koszt wykonania nawierzchni betonowej będzie niższy niż koszt wykonania nawierzchni w technologii asfaltowej lub nawierzchni z betonowej kostki brukowej
– możliwość dowolnego wykończenia nawierzchni – teksturowanie
– brak zmiany właściwości nawierzchni w okresach letnich i zimowych
– wysoka odporność na ścieranie
– wysoka odporność na agresję chemiczną
– zdolność do przenoszenia ekstremalnych obciążeń
– krótki czas wykonania i oddania do użytku
– ekologia – wszystkie nawierzchnie mogą wykonane z zastosowaniem eko-betonu

Produkcja i wbudowanie mieszanki betonowej oraz badania parametrów  wytrzymałościowych betonu kontrolowane są przez Laboratorium Betonów firmy KRUSZBET.  Nowoczesny sprzęt laboratoryjny oraz wysoko kwalifikowana i doświadczona kadra techniczna zapewnia kontrolę jakości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu.

Kontrola laboratoryjna mieszanki betonu prowadzona jest w zakresie:

– gęstość betonu:  wg normy PN-EN 12390-7,
–  wytrzymałość na ściskanie: wg normy PN-EN 12390-3,
–  wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu: wykonuje się na próbkach sześciennych o wymiarach 150 x150 x150mm lub na próbkach walcowych o średnicy 150 mm i wysokości 300mm, wg normy PN-EN 12390-6,
–  oznaczenie odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej wg PKN-CEN/TS EN 12390-9.

 

NOWOŚĆ EKO-BETON

PPMD KRUSZBET S.A. to nowoczesne technologie, zapewniające najwyższe standardy jakościowe i trwałościowe. Najnowszą propozycją wśród nawierzchni wykonywanych z betonu są rozwiązania pro-ekologiczne. Modyfikacja materiałowa oraz innowacyjne podejście do projektowania betonu zaowocowało wyprodukowaniem i wprowadzeniem na rynek w 2017r. betonowej kostki brukowej, której podstawowym zadaniem, jest oczyszczanie powietrza ze szkodliwych związków Azotu (NOx).

Kolejnym etapem rozwoju powierzchni oczyszczających powietrze stały się eko-betony używane powszechnie do wykonywania dróg, placów manewrowych, chodników, ścieżek rowerowych oraz przy produkcji betonów architektonicznych czyli wszędzie tam gdzie dysponujemy stosunkowo dużą powierzchnią wystawioną na ekspozycję słońca.

Zastosowany w procesie produkcji specjalny cement zawierający tlenek Tytanu (TiO2-tlenk tytanu wykorzystywany między innymi do produkcji kosmetyków i farb), pozwala na oczyszczanie powietrza za pomocą reakcji fotokatalitycznej. Kluczową rolę odgrywa w tym procesie promieniowanie UV, „dostępne” nawet przy dużym zachmurzeniu, podczas reakcji uwalniany jest aktywny tlen, który neutralizuje tlenki azotu z zanieczyszczonego powietrza. Powstające jony nie są niebezpieczne dla zdrowia – wraz z wodorotlenkiem wapnia tworzą sole, które następnie spłukuje deszcz.

Kolejną zaletą powierzchni wzbogaconych o tlenek tytanu jest zdolność do samooczyszczania. Wskutek superhydrofobowości powierzchni, woda z opadów atmosferycznych podchodzi pod powierzchnię plam nieorganicznych, skutecznie odrywając je od powierzchni kostki, płyty chodnikowej czy betonowej jezdni. Co więcej zaobserwowano w trakcie badań, także inne przyjazne środowisku reakcje jak np. redukcja związków siarki i przykrych zapachów pochodzenia organicznego.

Jednym słowem eko-beton powinien być stosowany wszędzie tam, gdzie chcemy oddychać czystym powietrzem.

 

Kontakt:
Mariusz Gajda

tel.695777608

e-mail: m.gajda@kruszbet.com.pl

Biuro PPMD KRUSZBET S.A.

tel: 87 566 32 07
email: kruszbet@kruszbet.com.pl

Dział handlowy - kruszywa

tel: 695 095 533
email: k.labedzki@zpkszumowo.pl

Dział handlowy - beton i prefabrykaty

Beton:
tel: 693 027 770
email: g.stefanowicz@kruszbet.com.pl
Prefabrykaty:
660 710 957, 883 310 200
email: natrix@zpkszumowo.pl