Beton towarowy

Beton to nie tylko beton towarowy to materiał którego zastosowanie ogranicza jedynie wyobraźnia. Masz wizję, a my spełniamy marzenia poprzez nasze produkty i pasję ludzi je tworzących.

PPMD KRUSZBET S.A. produkuje betony od 1992 roku , od początku działalności ciągle je doskonaląc i unowocześniając procesy produkcji. Wykorzystujemy materiały własne, miejscowe oraz dostępne na rynku skały różnych producentów, nie tylko krajowych. Wykonujemy betony towarowe, architektoniczne, drogowe, mostowe, konstrukcyjne, posadzkowe, lekkie, „ciepłe”, ekspansywne i wiele innych. Projektujemy betony dla konkretnych zastosowań i wymagań naszych klientów. Tak jak wspominaliśmy wyżej ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia.

Beton towarowy 322

Rodzaje betonu towarowego

Zastosowanie: obiekty budowlane, infrastruktura drogowa.

Właściwości:

 • trwałość (odporność na oddziaływanie czynników
  zewnętrznych);
 • jakość (zastosowanie płukanych kruszyw naturalnych, cementu oraz domieszek o sprawdzonych właściwościach);
 • plastyczność (możliwość kształtowania form w zależności od potrzeb wykonawczych);
 • brak ograniczeń przestrzennych i łatwość zabudowy. Wykonywany na kruszywach płukanych.

Wykonywany na kruszywach lekkich.

Zastosowanie:

 • budownictwo ogólne
 • warstwy izolacyjne
 • wyrównywanie powierzchni
 • wypełnianie przestrzeni wokół obiektów infrastruktury budowlanej

Wykonywany na kruszywach naturalnych, o wymiarze do 2, 16 lub 31,5 mm.

Zastosowanie:

 • Budownictwo drogowe (części nośne nawierzchni)
 • place
 • chodniki
 • ścieżki
 • wyrównywanie podłoży gruntowych przed zabudową

Wykonywany na kruszywach naturalnych sortowanych i łamanych, z zastosowaniem domieszek podwyższających mrozoodporność.

Zastosowanie:

 • budownictwo drogowe
 • place
 • parkingi
 • nawierzchnie drogowe i place
 • drogi technologiczne, wewnętrzne, serwisowe

Wykonywany na kruszywach płukanych, z zastosowaniem włókien stalowych lub z tworzyw sztucznych.

Zastosowanie:

 • w obiektach wymagających zwiększonej Wytrzymałości i odporności (w tym przy posadzkach)

Wykonywany na kruszywach płukanych.

Zastosowanie:

 • pale
 • ściany szczelinowe
 • mury oporowe
 • elementy podwodne

Wykonywany na kruszywach łamanych płukanych, z domieszkami zapewniającymi uzyskanie wysokiej wytrzymałości, wodoszczelności, mrozoodporności i obniżonej nasiąkliwości.

Zastosowanie:

 • konstrukcje mostowe
 • wiadukty
 • przepusty
 • kładki

Beton towarowy - Parametry techniczne

Beton towarowy produkowany w zakładach KRUSZBET S.A. spełnia wymagania normy:

Beton towarowy 2

Osoby kontaktowe

Suwałki, Sejny, Augustów
i okolice

Grzegorz Stefanowicz

Olecko, Ełk, Gołdap
i okolice

Piotr Chiliński

Rasząg, Biskupiec, Olsztyn, Szczytno i okolice

Joanna Badowska