Beton drogowy

CCR – Beton drogowy KRUSZBET – powstał jako odpowiedź firmy Kruszbet na zapotrzebowanie rynku lokalnego. Wzrost kosztów wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego spowodował znaczący wzrost kosztów inwestycji drogowych, co skłoniło inwestorów do poszukiwania innych rozwiązań. Odpowiedzią firmy Kruszbet było opracowanie nawierzchni w technologii betonu wałowanego (RCC). Beton drogowy wykorzystywany jest przy budowie konstrukcji drogowych. Po wykonaniu odcinka próbnego i przeprowadzeniu badań – technologia została zastosowana do budowy placów składowych oraz dróg gminnych o niskim natężeniu ruchu (KR-1, KR-2). Jednocześnie rozpoczęły się prace nad udoskonaleniem zastosowanych rozwiązań. Kolejnym etapem badań było stworzenie technologii betonu polimerowego, łączącego zalety betonu wałowanego oraz betonu tradycyjnego (lanego). Tak powstał beton CCR (Cement Concrete Road) – beton drogowy KRUSZBET, zaprojektowany dla budownictwa drogowego.

beton drogowy

Zalety betonu CCR

Podstawowe zastosowanie nawierzchni z betonu CCR

Parkingi i place manewrowe (w tym MOP)

Terminale przeładunkowe i place magazynowe oraz centra dystrybucyjne

Drogi i place przemysłowe silnie obciążone mechanicznie

Publiczne drogi lokalne KR1-KR2 oraz KR3-KR4

Drogi techniczne, technologiczne i przeciwpożarowe, miejsca postojowe i pasy awaryjne dróg KR4-KR6

Drogi leśne, pomocnicze, osiedlowe oraz ścieżki rowerowe

W czasie układania nawierzchni, a także już po jej ułożeniu, betony drogowe wymagają dużej ochrony. Dzięki temu można wyeliminować pęknięcia oraz zapewnić dużą wytrzymałość.

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: Nawierzchnia z betonu cementowego, Budowa drogi o natężeniu ruchu KR1÷KR2 oraz KR3÷KR4

Najczęściej zadawane pytania

Beton drogowy to specjalna mieszanka wykorzystywana do budowy nawierzchni betonowych. Najczęściej do jego produkcji wykorzystuje się kruszywa łamane, ale można spotkać się również z autorskimi rozwiązaniami. Dzięki licznym pracom badawczym udało nam się stworzyć autorski beton drogowy CCR (Cement Concrete Road) łączący zalety betonu wałowanego oraz betonu tradycyjnego.

Taką nawierzchnię betonową można bez przeszkód wykorzystać zarówno do produkcji dróg gminnych jak i autostrad. Z powodzeniem może być wykorzystany do budowy parkingów, miejsc postojowych, dróg dojazdowych czy do budowy podjazdów. Dzięki wykorzystaniu najlepszych surowców, a w tym wysokiej jakości cementu, nasz beton drogowy na pewno zaspokoi Twoje wymagania.

Zdecydowanie największą cechą betonu drogowego jest jego trwałość – mrozoodporność, wodoszczelność, nasiąkliwość czy wysoka wytrzymałość na ściskanie. Kolejną korzyścią jest możliwość stosowania w różnych miejscach – zastosowanie od podjazdów, parkingów i zatok autobusowych po drogi dojazdowe, gminne czy nawet autostrady. Trzecia cecha betonu drogowego to tańsza produkcja niż w przypadku betonu asfaltowego. Bez względu na zastosowanie beton drogowy wykorzystuje najlepsze recepty cementu, kruszywa i odpowiedniej chemii (w tym dodatki uszczelniające).

Osoby kontaktowe

Suwałki, Sejny, Augustów
i okolice

Grzegorz Stefanowicz

Olecko, Ełk, Gołdap
i okolice

Piotr Chiliński

Rasząg, Biskupiec, Olsztyn, Szczytno i okolice

Joanna Badowska