Cement a beton – jakie są różnice?

Beton i cement to dwa najważniejsze materiały w budownictwie. Choć są powszechnie używane, to jednak często są mylone ze sobą. Dlatego ważne jest to, abyś zrozumiał, jakie są najważniejsze różnice między cementem a betonem. Dzięki temu świadomie będziesz korzystać z tych nazw i materiałów.

Cement a beton – najważniejsze różnice

Choć zarówno cement, jak i beton pełnią kluczową funkcję w budownictwie, to mają inne zastosowanie oraz właściwości.

Dlatego poznaj kluczowe różnice między cementem a betonem:

 • Cement – Jest suchym „proszkiem”. Składa się głównie z klinkieru, gipsu i dodanych do niego domieszek;
 • Beton – zazwyczaj składa się z trzech składników, czyli z cementu, kruszywa oraz wody. Niekiedy dodawane są także konkretne domieszki, które mają za zadania poprawę właściwości betonu.

cement a beton

Właściwości

 • Cement – to materiał wiążący, który twardnieje, a następnie utwardza się w procesie hydratacji. Oprócz tego cement wyróżnia charakteryzuje się dobrą przywieralnością do powierzchni kruszywa, co ma kluczowe znaczenie w przypadku betonu i zapraw przygotowanych z wykorzystaniem cementu. Charakterystyczna jest także szaro-biała barwa betonu, którą wyróżnia się ten materiał w suchej postaci.
 • Beton – charakteryzuje się doskonałymi właściwościami mechanicznymi, takimi jak wytrzymałość na ściskanie i warunki atmosferyczne, trwałość oraz odporność na korozję. Oprócz tego beton ma właściwości termiczne, jest odporny na działanie wysokich temperatur, niepalny i może być formowany w różne kształty, przyjmować każdy kształt szalunku. Tym samym beton jest idealnym materiałem konstrukcyjnym.

Zastosowanie

 • Cement – jest wykorzystywany nie tylko do produkcji betonu, ale również zapraw murarskich, płyt cementowo-włóknowych, prefabrykatów, a także do stabilizacji gruntu, produkcji materiałów ogniotrwałych i elementów dekoracyjnych.
 • Beton – ma szerokie zastosowanie w budownictwie, gdzie służy do wznoszenia ścian konstrukcyjnych, fundamentów budynków, podłóg, stropów, mostów, konstrukcji inżynierskich, oczyszczalni ścieków, konstrukcji morskich, tuneli, zbiorników na wodę i wielu więcej.

Forma fizyczna

 • Cement – jest dostępny przede wszystkim w postaci proszku.
 • Beton – to stały materiał, który w zależności od proporcji mieć naprawdę różną konsystencję – od ciekłej, aż po elastyczną i plastyczną.

Transport i składowanie

 • Cement – bez wątpienia jest bardzo łatwy do transportu. Tym bardziej że może być przechowywany w workach lub też luzem. Konieczne jest tylko to, aby cement był składowany w suchym miejscu.
 • Beton – musi być dostarczany na plac budowy w gotowej formie, ponieważ jego składniki utwardzają się w procesie hydratacji.

Sposób produkcji

 • Cement – to produkt pośredni, który jest wytwarzany przez spiekanie surowców mineralnych, a następnie uzyskany klinkier jest mielony.
 • Beton – powstaje poprzez mieszanie cementu, kruszywa i wody w odpowiednich proporcjach.

Cement i beton – definicje

Znasz już najważniejsze różnice między betonem a cementem. Jednak dla jeszcze lepszego zrozumienia, czym są oba te materiały budowlane, warto poznać też ich definicje. Dzięki temu z większą łatwością dostrzeżesz kolejne różnice i będziesz stosował poprawne nazewnictwo. Dowiedz się zatem, czym jest beton i cement.

Czym jest beton?

Beton to kompozytowy materiał budowlany, którego podstawowymi składnikami są – cement, woda i kruszywa. Jako kruszywo możesz wykorzystać piasek, żwir bądź też niewielkie kamyki. Dopiero gdy wymieszasz wszystkie te składniki w określonych proporcjach, to otrzymasz beton. Niekiedy można również dodać domieszki chemiczne np. przyspieszacze, uszczelniacze plastyfikatory lub zbrojenie rozproszone (włókna). W ten sposób możesz jeszcze zwiększyć trwałość betonu i lepiej dostosować właściwości betonu do potrzeb konstrukcji.

Pod wpływem dodania wspomnianych składników dochodzi do reakcji chemicznej zwanej hydratacją. W konsekwencji gotowa mieszanka twardnieje i staje się bardziej wytrzymała.

Cechą charakterystyczną betonu jest szerokie zastosowanie – w końcu możesz wykorzystywać ten materiał do budowania mostów, podłóg, ścian, chodników, fundamentów, a nawet elementów dekoracyjnych. Warto też wspomnieć o wysokiej wytrzymałości na ściskanie, rozciąganie i odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Ponadto beton jest trwały, łatwy do wytworzenia i stosunkowo ekonomiczny.

Czym jest cement?

Cement to proszek wiążący, który stanowi jedną z kluczowych składowych w produkcji betonu. Jest to substancja otrzymywana poprzez proces spalania w wysokich temperaturach surowców mineralnych, takich jak węglan wapnia, krzemionka, glin i żelazo. Wynikiem tego procesu jest substancja znana jako klinkier, która stanowi główny składnik cementu portlandzkiego – właśnie to jest najczęściej używany rodzaj cementu.

Poza tym cement odgrywa kluczową rolę w budownictwie, ponieważ pełni funkcję spoiwa, które przy udziale wody skutecznie łączy kruszywo (np. piasek, żwir czy kamyki) w trwały konglomerat . W konsekwencji tego procesu powstaje beton.

Istnieje kilkanaście rodzajów cementu, z których każdy ma specyficzne właściwości i różne zastosowanie. Oprócz cementu portlandzkiego istnieją m.in. cement glinowo-krzemionkowy czy też aluminiowy.